- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Kondolencje

Panu
Andrzejowi Sowa
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MAMY

składają
Przewodnicząca Rady Osiedla
oraz członkowie Rady Osiedla