Pani

Grażynie Burskiej

wyrazy współczucia

z powodu śmierci

MATKI

składają Wójt Gminy Skarbimierz

oraz pracownicy Urzędu Gminy Skarbimierz

___________________________________________________________________________________________________________

Pani

Grażynie Burskiej

wyrazy współczucia

z powodu śmierci

MATKI

składają

Przewodniczący Rady Gminy Skarbimierz

oraz Radni i Sołtysi Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł