- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Kondolencje

Panu

    Zdzisławowi Kmieć

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

OJCA

składają

Przewodniczący Rady Gminy

 oraz Radni i Sołtysi Gminy Skarbimierz