Pani

Grażynie Bartol

wyrazy współczucia

z powodu śmierci

MATKI

składają

Wójt Gminy Skarbimierz oraz koleżanki i koledzy

 Urzędu Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł