Panu

Piotrowi Szkoda

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

OJCA

składają

Radni i Sołtysi Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł