- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Kondolencje

Panu

Piotrowi Szkoda

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

OJCA

składają

Radni i Sołtysi Gminy Skarbimierz