Pani

Małgorzacie Kowalskiej

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

OJCA

składają

Przewodniczący Rady Gminy

oraz Radni i Sołtysi Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł