- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Kondolencje

Pani

   Małgorzacie Kowalskiej

wyrazy współczucia

z powodu śmierci

MAMY

składają

Wójt Gminy Skarbimierz

oraz pracownicy Urzędu Gminy Skarbimierz