- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Kondolencje

Panu

Piotrowi Wysockiemu

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

OJCA

składają

Wójt Gminy Skarbimierz

oraz pracownicy Urzędu Gminy Skarbimierz