- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

kondolencje

Pani

Łucji Sochackiej

wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Matki

    składają

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

oraz pracownicy