- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Kondolencje

Pani

Marlenie Szydłowskiej

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MAMY

składają

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

oraz koleżanki i koledzy GOPS