Pani

Małgorzacie Kubik

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

TATY

składają

Przewodniczący Rady Gminy Skarbimierz

oraz Radni i Sołtysi Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł