Pani

Małgorzacie Maraszek

wyrazy współczucia

z powodu śmierci

OJCA

składają

Wójt Gminy Skarbimierz

oraz koleżanki i koledzy Urzędu Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł