Pani

Małgorzacie Maraszek

wyrazy współczucia

z powodu śmierci

OJCA

składają

 Przewodniczący Rady Gminy Skarbimierz

oraz Radni i Sołtysi Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł