O G Ł O S Z E N I E

W związku z opracowywaniem dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie nowej części m. Żłobizna, informujemy o możliwości zapoznania się z niniejszym projektem w zakresie lokalizacji przyłączy do poszczególnych nieruchomości.

Dokumentacja udostępniona będzie do wglądu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 w terminie do 22.04.2016r. w Urzędzie Gminy Skarbimierz, Skarbimierz-Osiedle, ul. Parkowa 12, pokój nr 14.

Drukuj Wydrukuj artykuł