- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

O g ł o s z e n i e

Informujemy, że dnia 27 maja 2016r.

  Urząd Gminy Skarbimierz

będzie nieczynny.