- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczące rozpoczęcia postępowania i udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń wodnych wzdłuż trasy projektowanego gazociągu DN1000 [1]