- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Mondelez Polska Production Sp. z o. o.

obwieszczenie o wydanej decyzji strony postepowania [1]