- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Ogłoszenie

O g ł o s z e n i e

 

Informujemy, że dnia 22 grudnia 2017r.  Urząd Gminy Skarbimierz

będzie nieczynny.