Szanowni mieszkańcy Gminy Skarbimierz

            W związku z upływem kadencji 2014-2018 przedstawiam Wam informację o sprawach gminy z minionego okresu.

W tej kadencji zrealizujemy wydatki budżetu na kwotę 172 mln zł, a dla porównania w kadencji 2010-2014 wydatki wyniosły 128 mln złotych, natomiast w kadencji 2006-2010 wydatki wyniosły 86 mln zł. Tak szybki wzrost budżetu następuje głównie przez rozwój inwestycji przemysłowych i usługowych w strefie inwestycyjnej w Skarbimierzu – Osiedle, z której uzyskujemy podatek od nieruchomości związany z działalnością gospodarczą. Na inwestycje w mijającej kadencji wydamy 58 mln złotych, a w poprzedniej kadencji wydaliśmy 51 mln zł. Nasza gmina osiągnęła wskaźnik wydatków inwestycyjnych na poziomie 34% do wszystkich wydatków.  Oznacza to, że jesteśmy liderem w inwestycjach publicznych na Opolszczyźnie w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Obecnie gmina jest na trzeciej pozycji dochodowej w województwie, na 72 gminy.

 

WYKONANIE  BUDŻETU  GMINY ORAZ

PODSUMOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI

W LATACH   2015 r. – 2018 r.

 

     lata  Wykonanie  

    budżetu

 

 W tym wydatki inwestycyjne W tym pozyskane środki pomocowe
2015 36.415.595 11.409.028   – 31%

 

6.596.565
2016 31.073.193 4.150.989   – 13%

 

26.588
2017

 

37.876.236     9.661.510 – 26% 1.840.022
Przewidywany 2018 66.700.576 33.075.260 – 50% 9.980.201
Razem 2015 –    2018 172.065.600 58.296.787   –  34%

 

18.443.376

Sołectwa:

– 2015 – 1.971.951zł, 2016 – 1.940.783zł, 2017 – 2.171.248zł, 2018 – 3.742.600zł = RAZEM 9.826.582 zł

Zbiorczo inwestycje w latach 2015 -2018                                                               

– wodociągi i kanalizacja                                                                                 6.823.458,-zł

– budowa i modernizacja dróg                                                                        32.402.437,-zł

– wykup działek pod inwestycje                                                          1.214.919,-zł

– oświetlenie dróg, placów i ulic                                                              940.417,-zł

– kanalizacja deszczowa                                                                                     474.328,-zł

– budowa i modernizacja domów ludowych                                          2.710.898,-zł

– boiska i hale sportowe                                                                                   2.487.806,-zł

-zielone siłownie                                                                                        82.598,-zł

– place zabaw                                                                                           430.405,-zł

– place biesiadne                                                                                      574.385,-zł

– zbiornik wodny Brzezina                                                                     779.354,-zł

– Żłobizna – przebudowa budynku i termoder.                                               5.195.814,-zł

– ścieżki rowerowe                                                                                          3.047.240,-zł

– remont szkoły Lipki                                                                              824.417,-zł

fotowoltaika dotacja dla mieszkańców +UG GZS DL                              2.994.363,-zł

Dotacje na zabytki                                                                                    407.950,-zł

 

 

W tej kadencji wydatki zrealizowane poprzez jednostki pomocnicze (sołectwa i osiedle) wyniosą ponad 9 mln zł. Coroczne odpisy w wysokości 400 złotych na mieszkańca dla jednostek pomocniczych dobrze się sprawdziły, bo mieszkańcy bezpośrednio decydują o wydatkach, a do tego mają inicjatywę inwestycyjną.

            Tak świetne wyniki osiągane przez naszą gminę wzbudzają niezdrową zazdrość działaczy samorządowych w mieście Brzeg. Starosta powiatu Brzeg z partii PiS mając najgorsze wyniki inwestycyjne na dwanaście powiatów w województwie i najsłabsze wyniki w kraju, bo w rankingu krajowym w latach 2013-2015 i 2014-2016 zajął odpowiednio 308 i 306 miejsce na 314 powiatów – rozpoczął dyskusję w radiu Opole o przyłączeniu gminy Skarbimierz do miasta Brzeg w celu przejęcia finansów Skarbimierza. W gminie Skarbimierz doszło do incydentów związanych z odmową prowadzenia zajęć wychowawczo – opiekuńczych przez nauczycieli na tle płacowym. Trzeba zaznaczyć, że średnie wynagrodzenie brutto w obecnym roku wynosi 4.900 złotych. Ponieważ wynagrodzenie nauczycieli stażystów i na kontrakcie jest niskie, to rada gminy podniesie uchwałą wynagrodzenie o 300 złotych, dla tych nauczycieli. Protest nauczycieli i związanych z nimi rodziców był pod hasłem, że wójt łamie prawo oświatowe, choć wydałem pani dyrektor jedynie zalecenia, aby przestrzegała obowiązujące prawo. Za przyzwoleniem starosty protest z transparentami odbył się również w zamku na spotkaniu z panią minister, gdzie nie dopuszczono mnie do głosu. Zapewne te wydarzenia miały też wpływ na to, iż wojewoda opolski wydał negatywną opinię w sprawie nadania statusu miasta dla Skarbimierza – Osiedle, choć miejscowość spełnia warunki do uzyskania takiego statusu. Mieszkańcy gminy w ankiecie o nadanie statusu miasta dla miejscowości Skarbimierz – Osiedle opowiedzieli się przeciw łączeniu gmin, a tym samym przeciw przejęciu zarządzania gminą przez układy polityczne – „wolny głos obywateli, wolność ubezpieczający”.

              Moje zarządzanie gminą wspólnie z radą gminy, sołtysami i mieszkańcami było bardzo efektywne, gdyż gmina jest liderem na Opolszczyźnie w wielu inicjatywach. Zamierzam wraz z Wami kontynuować dalszy rozwój naszej gminy, bo wiem z wielu spotkań i rozmów, że doceniacie i popieracie moje działania na rzecz poprawy warunków życia w naszej gminie.

           

                                                                                                               Wójt Gminy Skarbimierz

                                                                                                                      Andrzej Pulit

 

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł