Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1161) chętne osoby zamieszkałe na terenie gminy Skarbimierz mogą wnioskować o powołanie na rzeczoznawcę.
Zainteresowane osoby proszone są o złożenie wniosku o powołanie na rzeczoznawcę w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz (ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz-Osiedle) w terminie do dnia 31 marca 2024 roku.


Z wnioskiem mogą wystąpić również: sołtys, izba rolnicza, związek zawodowy rolników oraz inne podmioty, o których mowa w Rozporządzeniu.

Do pobrania:

  • wniosek o powołanie na rzeczoznawcę
  • oświadczenie o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym
Drukuj Wydrukuj artykuł