Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu zwraca się z prośbą o wsparcie w rozpowszechnianiu informacji dotyczącej uruchomienia programu „Profilaktyka 40 Plus”. Głównym celem programu jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Prosimy o szerokie promowanie przesłanych materiałów na stronach internetowych urzędów, mediach społecznościowych, a także ich przekazanie do jednostek podległych.

 

Wszelkie informacje dotyczące pakietu badań znajdują się w poniższych linkach.

 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka40-plus—pakiet-badan-dla-milionow-polakow

 

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-e-skierowanie-na-badania

1 2 MZ_ulotka_148x210 NFZ_plakat A41

 

Drukuj Wydrukuj artykuł