UWAGA DOFINANSOWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM DLA OSÓB FIZYCZNYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU

Rodzaje i zakres przedsięwzięć:

1)   W ramach Programu EKO-PIEC mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające na wymianie źródeł ciepła w domach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych (kotłowni lub palenisk o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) na nowoczesne o wyższej sprawności.

2)   W ramach Programu EKO-TERM mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające wyłącznie na termoizolacji istniejących domów jednorodzinnych (wymiana okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych – w tym bram garażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą/garażem).

3)   W ramach Programu EKO-DOM mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji domów jednorodzinnych, obejmującej termoizolację (wymiana okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych –w tym bram garażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą/garażem) wraz z wymianą źródła ciepła (kotłowni lub palenisk o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) na nowoczesne o wyższej sprawności.

4)   W ramach Programu OZE mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną w domach jednorodzinnych istniejących lub będących w budowie.

Sposób dofinansowania

Dofinansowanie w ramach Programu jest udzielane w formie pożyczki z możliwością jej częściowego umorzenia. Umorzeniu może podlegać:

–      do 30% wartości pożyczki – w przypadku Programu EKO-PIEC,

–      do 20% wartości pożyczki – w przypadku Programów: EKO-TERM i OZE,

–      do 30% wartości części pożyczki wypłaconej na wymianę źródła ciepła i do 20% wartości części pożyczki wypłaconej na termoizolację budynku – w przypadku Programu EKO-DOM.

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki w ramach Programu prowadzony jest w trybie ciągłym i trwa od ogłoszenia o naborze, opublikowanego na stronie www.wfosigw.opole.pl do 31.12.2020 r.,

Wnioski należy składać bezpośrednio w formie pisemnej w sekretariacie WFOŚiGW w Opolu, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Funduszu, albo przesyłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

45-018 Opole

  1. Krakowska 53.

 

Dane do kontaktu:

EKO-PIEC, EKO-TERM, EKO-DOM

tel. 77 45 67 873 wew. 116, 108, 148, 147, 123, 117. 

OZE

tel. 77 45 45 891 wew. 103, 150.

www.wfosigw.opole.pl

Drukuj Wydrukuj artykuł