Punkty dystrybucji tabletek jodku potasu w razie wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Opolskiego.

Szanowni Państwo

W celu zabezpieczenia ludności na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, rząd  zdecydował o utworzeniu rezerwy preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek. Aktualnie nie istnieją powody do uruchamiania dystrybucji.

Informujemy, że w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, w celu prewencyjnego przygotowania się do szybkiego i sprawnego podania mieszkańcom Gminy Skarbimierz tabletek jodowych, tworzy się na terenie Gminy 15 punktów wydawania w/w tabletek.

W związku z tym prosimy mieszkańców Gminy Skarbimierz o zapoznanie się                          z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu oraz tabelą dawkowania.

Wystąpienie takiego zdarzenia komunikowane będzie w mediach publicznych oraz lokalnych, gdzie określony zostanie termin rozpoczęcia wydawania tabletek.

Rozmieszczenie punktów wydawania jodku potasu na terenie gminy Skarbimierz

Lp.Miejsce dystrybucji (nazwa i adres obiektu)
1Dom Ludowy, Bierzów 22K
2Dom Ludowy, Brzezina 35B
3Dom Ludowy, Kopanie 18A
4Dom Ludowy, Kruszyna 84
5Dom Ludowy, Lipki 32
6Dom Ludowy, Łukowice Brzeskie 88A
7Dom Ludowy, Małujowice 29
8Dom Ludowy, Pawłów ul. Wesoła 11
9Dom Ludowy, Pępice 63
10Dom Ludowy, Prędocin 17
11Dom Ludowy, Skarbimierz 25
12Dom Ludowy, Zielęcice ul. Klonowa 7
13Dom Ludowy, Zwanowice 44
14Gminna Biblioteka Publiczna, Żłobizna ul. Jaśminowa 1
15GZS w Skarbimierzu-Osiedle, Skarbimierz-Osiedle Akacjowa 27
  • Do punktu wydawania preparatów należy zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
  • Osoby niepełnoletnie powinny przyjąć produkt leczniczy pod nadzorem rodzica / opiekuna lub osoby wykonującej zawód medyczny,
  • Wydawanie preparatów jodowych jest jednorazowe i następuję zgodnie z kolejnością zgłoszenia do punktu,
  • Na obszarze obiektów wydawania preparatu jodowego nie ma możliwości jego przyjęcia. Zażycie preparatu jodowego należy podjąć poza obiektem jego wydawania,
  • Osoby wyznaczone wyłącznie do wydawania tabletek jodku potasu w punktach dystrybucji nie muszą posiadać szczególnych kwalifikacji zawodowych.

Dawkowanie tabletek jodowych
(65 mg jodku potasu, co odpowiada 50 mg jodu)

Lp.Przedział wiekowyLiczba tabletekStosowanie tabletek jodku potasu
1noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc¼ tabletki, 12,5 mg jodu1 /4 tabletki należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podstawowego pokarmu i podać noworodkowi lub niemowlakowi
2dzieci od miesiąca do 3 lat½ tabletki, 25 mg jodu1 /2 tabletki należy całkowicie rozkruszyć, dodać do podstawowego pokarmu i podać niemowlakowi lub dziecku
3dzieci od 3 do 12 lat1 tabletka 50 mg joduTabletkę można rozgryźć lub połknąć w całości. Popić wodą lub innym  napojem. Tabletki można rozkruszyć i dodać do  napoju.
4dzieci powyżej 12 lat i dorośli do 60* roku życia2 tabletki 100 mg joduTabletkę można rozgryźć lub połknąć w całości. Popić wodą lub innym napojem
5kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek)2 tabletki 100 mg joduTabletkę można rozgryźć lub połknąć w całości. Popić wodą lub innym napojem

*osoby, które w danym roku ukończą 60 lat

Wskazania do stosowania:

Jodek potasu jest wskazany do stosowania w przypadku katastrof nuklearnych, podczas których nastąpiło uwolnienie radioaktywnych izotopów jodu, w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę po spożyciu lub inhalacji substancji radioaktywnej. Tabletki z jodkiem potasu mogą być przyjęte tylko i wyłącznie po wyraźnym wezwaniu przez odpowiednie władze. Zaleca się jak najszybsze przyjęcie tabletki najlepiej w ciągu 2 godzin od momentu wystawienia na działanie promieniowania. Jednak podanie tabletek w ciągu 8 godzin od momentu wystawienia na promieniowanie jest wciąż korzystne.

Sytuację radiacyjną na terenie Polski można sprawdzać na mapie aktualizowanej przez Państwową Agencję Atomistyki: https://monitoring.paa.gov.pl/maps-portal/

Przeciwwskazania:

  • Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna E 460, kopolimer metakrylanu butylu zasadowy, magnezu stearynian E572),
  • Opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa,
  • Nadczynność tarczycy,
  • Zapalenie naczyń z hipokomplmentemią.

Drukuj Wydrukuj artykuł