Samorządy Subregionu Brzeskiego przygotowują dokument pn. “Strategia Rozwoju Subregionu Brzeskiego na lata 2021-2030”. Zachęcamy organizacje społeczno – gospodarcze działające na terenie Subregionu do wsparcia naszych działań i zgłoszenie chęci uczestnictwa w procesie tworzenia i konsultowania dokumentu.

Chęć uczestnictwa w procesie tworzenia i konsultowania dokumentu można zgłaszać poprzez ankietę dostępną na stronie:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/subregion_brzeski_organizacje
Drukuj Wydrukuj artykuł