XXXIX SESJA
RADY GMINY SKARBIMIERZ
VI KADENCJI

odbędzie się dnia
31 lipca 2014r.
(czwartek) godz.10:00

Porządek obrad.
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
1/ stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
2/ zmiana budżetu gminy na 2014 rok.
4. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Marek Kołodziej

Drukuj Wydrukuj artykuł