WÓJT  GMINY  SKARBIMIERZ

podaje do publicznej wiadomości

zgodnie z art.36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –

 Kodeks Wyborczy /Dz. U. z 2011 r. Nr 21 , poz. 112 z późniejszymi zmianami/,że

spis  wyborców

uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października  2015 r.

zostanie udostępniony, na pisemny wniosek do wglądu wyborców

w Urzędzie Gminy Skarbimierz ul. Parkowa 12 p. Nr 20

w dniach od 05.10.2015 r. do dnia 19.10.2015r. w godzinach pracy Urzędu.

       Wójt Gminy Skarbimierz

                                                                               /-/ Andrzej Pulit

Drukuj Wydrukuj artykuł