Spotkanie z historią –  Inscenizacja Bitwy Małujowickiej – skansen historyczny

Małujowice, 8 kwietnia 2018.

 

Organizatorzy Spotkania z historią – Parafia pw. św. Jakuba w Małujowicach i Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu –zaprosili w dniu   8 kwietnia 2018r. społeczność Gminy Skarbimierz i okolic na odtworzenie epizodów wielkiej bitwy małujowickie z dnia 10 kwietnia 1741r. gdy to wojska pruskie starły się z wojskami Austrii w walce o Śląsk. Sama bitwa małujowicka miała olbrzymie znaczenie dla dalszych losów świata, bowiem od tego czasu nastąpiła dalsza militaryzacja Prus i państwo to stało się europejska potęgą.

Dla organizatorów ważne były aspekty edukacyjne. Przypomnienie mieszkańcom, że wiele lat temu na tym właśnie terenie w wielkiej bitwie zginęło blisko 10000 ludzi, pokazanie jak wyglądała wówczas wojna, jakie były karabiny, jak żołnierze obozowali i szerzej, dzięki skansenowi historycznemu          i warsztatom edukacyjnym, ukazanie, poprzez warsztaty tematyczne, pracy kowala, garncarza, wikliniarza.

Kilkadziesiąt dzieci z Małujowic już w przeddzień Spotkania z historią oglądały obozowisko żołnierzy, wspólnie z nimi spożywały posiłek przygotowany przy ognisku, oglądały karabiny i zadawały dużo pytań. Nazajutrz rano wojska pruskie i austryjackie maszerowały przez wioskę.

W słoneczna niedzielę 8 kwietnia 2018r. o 12.30 w Sanktuarium w Małujowicach rozpoczęła się uroczysta msza święta z udziałem ks. bp. Jacka Kicińskiego. Ksiądz bp. wizytował parafię i jednocześnie bierzmował 70 młodych ludzi. Wszystko w pięknej oprawie muzycznej zespołu „Genazaret” i przy pocztach sztandarowych wojsk z okresu bitwy z 1741r. W czasie mszy modlono się także za poległych w tej bitwie.

O 14.30  na placu przy sanktuarium rozpoczęła się inscenizacja  bitwy małujowickiej przygotowana przez grupy rekonstukcyjne: Grupę Rekonstukcji Historycznej Nysa 32, Regiment Garnizonowy VonLattorf z Koźla i Zlatohorską Gardę z Czech. Ok. 700 widzów z zaciekawieniem obserwowało pokaz musztry poszczególnych jednostek, inscenizację potyczki wojskowej oraz defiladę. Było dużo huku, artyleria strzelała z armatek, żołnierze z muszkietów, była walka na bagnety, markietanki wspomagały rannych.  Na bieżąco komentowano daną sytuację na placu bitwy i padło wiele zdań o znaczeniu samej bitwy dla późniejszych losów świata. Inscenizacja podobała się publiczności i gromkimi oklaskami żegnano żołnierzy.

W dalszym ciągu spotkania wielu uczestników, w tym wiele dzieci, uczestniczyło w warsztatach rękodzieła otrzymując pamiątkowe koszulki i nagrody, wiele osób zwiedziło okolicznościowa wystawę w filii biblioteki w Małujowicach, wiele także skorzystało z możliwości zwiedzania  z  przewodnikiem Sanktuarium w Małujowicach – Śląskiej Sykstyny.

Panu Andrzejowi Pulitowi składamy podziękowanie za patronat honorowy.

Dziękuję za pomoc w organizacji imprezy sołtys Annie Hubert, Radzie Sołeckiej Małujowic, Radzie Parafialnej oraz miejscowym wolontariuszom. Dziękuję pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu, zwłaszcza Krzysztofowi Kowalczykowi, który przygotowywał projekt i koordynował całość Spotkania z historią… 2018.

Spotkanie z historią – inscenizacja Bitwy Małujowickiej – skansen historyczny było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  poprzez Brzesko – Oławska Wieś Historyczną” w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Andrzej Sowa

 

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł