Gmina Skarbimierz wśród 5 najdynamiczniej rozwijających się gmin wiejskich za 2014.

 

Informujemy, że Gmina Skarbimierz znalazła się wśród 5 najdynamiczniej rozwijających się, na 1571 gmin wiejskich w Polsce, w tegorocznej, XIII edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST.

 

 

Ranking JST, powstaje w oparciu o 16 wskaźników obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny  oraz ochronę środowiska a opracowywany jest w oparciu o dane GUS  i obejmuje swoim zasięgiem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce w podziale na gminy miejskie, miejsko wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. Ranking jest ogłaszany od 2003r. Wówczas Gmina Skarbimierz zajęła 123 pozycję. W kolejnych latach widoczna jest dynamika rozwoju gminy, szczególnie zaś w ostatniej kadencji – w 2011r.- 65 poz., w 2012r.- 34 poz., w 2013r.- 24 poz.

 

 

Uroczyste ogłoszenie wyników rankingu za 2014r. odbędzie się w dniu 23 października br.
w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej podczas konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego”, którego organizatorami są: Komisja Samorządu Terytorialnego   i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „TERAZ POLSKA”

 

Sukces Gminy Skarbimierz to przed wszystkim sukces jej wójta Andrzeja Pulita, który zainicjował założenie gminy w 1991r. i kieruje Gminą Skarbimierz do dziś. Gmina ma najwyższy wskaźnik inwestycji gminnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w województwie opolskim
w ciągu 25 lat istnienia.

Sekretarz Gminy Skarbimierz

Małgorzata Kubik      

Drukuj Wydrukuj artykuł