Świadczenia rodzinne: kiedy złożyć wniosek  o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres  świadczeniowy 2020/2021 ?

 

 

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego  można składać  zarówno w formie elektronicznej , jak i papierowej.

 

W wersji elektronicznej o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres  świadczeni owy  2020/2021  można składać  od 1  lipca  2020r.  przez  stronę  Ministerstwa  Rodziny empatia. mrpips.gov.pl oraz  przez  bankowość elektroniczną.

 

Papierowe wnioski o  ustalenie  prawa do  o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego  na  okres  świadczeniowy  2020/2021  przyjmowane  będą  od  1 sierpnia  2020r. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarbimierzu.

 

 

Wszelkie informacje na temat świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarbimierzu-Osiedle,  ul. Parkowa 12   ( pokój nr 18 )

 

telefon kontaktowy:  77 40 46 600,  77 40  46 601,  77 40 46 602  wew. 217  lub  77 40 46 610  –    w godzinach  urzędowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł