ŚWIADCZENIE  ‘ Dobry start” :   kiedy  złożyć  wniosek o  ustalenie prawa  do  świadczenia dobry start  z  tytułu  rozpoczęcia  01.09.2020r.   kolejnego roku  szkolnego 2020/2021

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry start”  dla każdego uczącego się dziecka w szkole.

 

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci  do ukończenia  20 roku życia.  Dzieci  niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  –   oznacza to szkołę podstawową ,  szkołę  ponadpodstawową,   klasy  dotychczasowej  szkoły  ponadgimnazjalnej  prowadzone w szkole ponadpodstawowej,   szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie  dobry start  przysługuje :  rodzicom ,  opiekunom  faktycznym, Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”) w przedszkolu lub w szkole. Nie obejmuje także studentów.

opiekunom  prawnym , rodzinom zastępczym,  osobom  prowadzącym  rodzinne domy  dziecka , dyrektorom  regionalnych  placówek  opiekuńczo-wychowawczych  – raz w roku na dziecko. Osobom uczącym  się – raz w roku.

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW :    Wniosek  składa  się  w  urzędzie  gminy  lub  miasta  właściwym  ze  względu  na  miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start.

 

Wniosek o  ustalenie  prawa do świadczenia  dobry start  można składać  zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

 

W wersji elektronicznej  wnioski  o  ustalenie  prawa do świadczenia  dobry start     można składać  od 1 lipca 2020r.  przez stronę  Ministerstwa Rodziny empatia. mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

 

Papierowe wnioski  o  ustalenie  prawa do świadczenia  dobry start  przyjmowane będą    od 1 sierpnia 2020r. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarbimierzu

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne, ul. Parkowa 12, Skarbimierz -Osiedle

pokój nr 18

telefon kontaktowy: 77 40 46 600,  77 40  46 601,  77 40 46 602  wew. 217

lub 77 40 46 610  –         w godzinach  urzędowania

 

 

 

 

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł