Udostępnianie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

I N F O R M A C J A

                 Na podstawie art.36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21,poz.112 z późn. zm.) informuję, że został sporządzony spis osób uprawnionych do udziału w referendum, który udostępniony będzie, do wglądu w Urzędzie Gminy Skarbimierz, pok. Nr 20 (ewidencja ludnością) w dniach od 16 do 31 sierpnia br., w godzinach pracy Urzędu (7:15-15:15). Wójt Gminy Skarbimierz Skarbimierz, dnia 14.08.2015 r.

 

                                                                                                                                                                                          /-/

Andrzej Pulit

Drukuj Wydrukuj artykuł