W Sanktuarium św. Jakuba w Małujowicach, w czasie uroczystej mszy świętej w dniu

6 stycznia 2019r. dokonano poświęcenia wyremontowanych zabytkowych organów. Poświęcenia dokonał ks. Grzegorz Mądry z Diecezji Warszawsko – Praskiej. Ks. kustosz Tomasz Sałowski, proboszcz małujowickiego Sanktuarium serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tego zadania: uczestniczącemu w mszy świętej Andrzejowi Pulitowi – Wójtowi Gminy Skarbimierz, paniom przygotowującym wniosek o dotację do Stowarzyszenia Brzesko-Oławska Wieś Historyczna, wykonawcy  remontu organów – Witoldowi Jeleniowi z Prudnika, organiście Barłomiejowi Plucie, sołtysowi i Radzie Sołeckiej Małujowic, radnemu z Małujowic, Radzie Parafialnej, społeczności wsi i wszystkim innym, którzy pomogli w tym dziele. Ksiądz kustosz Sałowski wspomniał też o wieloletnim organiście Józefie Piotrowskim oraz wspomagającej pracę organistów Jolancie Horodyńskiej. Po mszy świętej, uczestnicy wysłuchali krótkiego koncertu organowego wrocławskiego artysty Jana Króla, podziwiając wspaniałe dźwięki przy utworach Bacha, Junga i Szuberta oraz wspólnie, przy akompaniamencie organisty Barłomieja Pluty, śpiewali kolędy.

 

Andrzej Sowa

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł