Uroczystości ustanowienia Sanktuarium Świętego Jakuba w Małujowicach.
25 września 2016r. w Małujowicach odbyła się uroczysta msza święta z racji ustanowienia przez Metropolitę Wrocławskiego ks. abp. Józefa Kupnego w tej miejscowości Sanktuarium Świętego Jakuba. Mszę św. poprzedziła uroczysta procesja z udziałem duchowieństwa, kompanii honorowej brzeskich saperów, orkiestry oraz sztandarów miejscowego sanktuarium i przybyłych na uroczystości bractw jakubowych a także przybyłych gości i mieszkańców Małujowic. Po procesji nastąpiła instalacja relikwi św. Jakuba i litania do Apostoła Jakuba. Mszy świętej, uświetnionej asystą wojskową, udziałem chóru Convivium z Wrocławia, orkiestry strażackiej z Domaniowa oraz pocztami sztandarowymi Sanktuarium Małujowickiego i bractw jakubowych, przewodniczył Metropolita Wrocławski ks. abp. Józef Kupny. Wzruszające kazanie wygłosił ks. kustosz Sanktuarium z Jakubowa Stanisław Czerwiński. W małujowckiej „Ślaskiej Sykstynie” rozbrzmiewały piękne pieśni, dostojna muzyka i swoista jedność uczestników uroczystości. Ks. Arcybiskup w trakcie mszy poświęcił nowy okolicznościowy sztandar Sanktuarium Świętego Jakuba w Małujowicach. Dziękował także wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mogło w Małujowicach powstać Sanktuarium. Mówił też o otwartości na pielgrzymów dróg Jakubowych, którzy jeszcze częściej niż dotychczas będą przybywać do Małujowic. Ks. kustosz Tomasz Sałowski, proboszcz Sanktuarium w Małujowicach dziękując za ustanowienie Sanktuarium ks. Abp., wzruszająco mówił o otwartości i pomocy wiernych w czasie jego kierowania parafią w Małujowicach i o pomocy władz Gminy Skarbimierz z wójtem Andrzejem Pulitem na czele. Piękne podziękowania dla księdza Arcybiskupa i wszystkich tych, którzy przyczynili sie do powstania w Małujowicach Sanktuarium wygłosili mieszkańcy Małujowic. Wzruszająco też mówił o wszystkich ludziach dobrej woli, reprezentujący marszałka województwa opolskiego, p. Janusz Wójcik.
Po mszy świętej na uczestników uroczystości czekał plenerowy poczęstunek oraz koncert orkiestry strażackiej z Domaniowa. Każdy mógł też skorzystać z możliwości zwiedzenia wspaniałego zabytku – Sanktuarium Świętego Jakuba w Małujowicach i wysłuchać ciekawych opowieści znanego brzeskiego przewodnika dr Tadeusza Jurka.
Andrzej Sowa

 

 

 

 

Drukuj Wydrukuj artykuł