W związku z otrzymanym w dniu 17.07.2015r. pismem Wojewody Opolskiego dot. prośby o rozpropagowanie informacji za pośrednictwem sołtysów o możliwości zgłaszania ewentualnych strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych  suszą w terminie do dnia 23.07.2015r. można dokonywać zgłoszeń w Urzędzie Gminy Skarbimierz ul. Parkowa 12 w Skarbimierzu – Osiedle w pokoju nr 14.

Druk zgłoszenia dostępny jest w Referacie Rolno – Inwestycyjnym Urzędzie Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu – Osiedle, ul. Parkowa 12, u sołtysa oraz na stronie internetowej www.skarbimierz.pl

Wójt Gminy Skarbimierz
Andrzej Pulit   

  1. Zgłoszenie
  2. Oświadczenie rolnika
Drukuj Wydrukuj artykuł