Wójt Gminy Skarbimierz  informuje o podjęciu działań na rzecz uzyskania statusu miasta
dla miejscowości Skarbimierz – Osiedle.

Skarbimierz – Osiedle zgodnie z wyznaczonym obrębem i planem zagospodarowania przestrzennego jest terenem z zabudową typową dla miast tj. z budownictwem mieszkaniowym i przemysłowym bez terenów rolnych.

Uzyskanie statusu miasta to:

 1. Spełnienie oczekiwań mieszkańców jednostki osadniczej Skarbimierz – Osiedle,
 2. Korzyści z szerszego dostępu do środków, a szczególnie przeznaczonych na rozwój miast,
 3. Gwarancja zakończenia dyskusji i podstępnych działań wrogów naszego samorządu,
  dotyczących chęci przejęcia naszych dochodów podatkowych na rozwój infrastruktury miasta Brzeg, które jest znacznie lepiej rozwinięte pod tym względem od naszej gminy,
 4. Dalsze integrowanie naszych mieszkańców ze stolicą gminy.

Jako Wójt Gminy Skarbimierz oświadczam, iż zmiana statusu miejscowości Skarbimierz – Osiedle na miasto nie niesie za sobą wzrostu kosztów bezpośrednich dla mieszkańców naszej gminy. Nadal zamierzam też kontynuować politykę przyjazną dla mieszkańców poprzez:

 1. Obniżanie stawek podatkowych szczególnie dla gospodarstw domowych.
 2. Dopłaty do przejazdów komunikacji zbiorowej.
 3. Dalsze finansowanie przez gminę nowych przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych.
 4. Wydzielanie środków na cele rozwojowe do bezpośredniej dyspozycji mieszkańców gminy.
 5. Przyjazne i rzetelne prowadzenie usług publicznych przez urząd gminy i spółkę Eko – Skarbimierz.

W związku ze zgodą Rady Gminy na przeprowadzenie konsultacji w sprawie uzyskania statusu miasta dla miejscowości Skarbimierz – Osiedle zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Skarbimierz o poparcie inicjatywy mającej na celu umocnienie naszej wspólnoty.

 

Wójt Gminy Skarbimierz

 

Andrzej Pulit

 

Drukuj Wydrukuj artykuł