Wykaz nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w Łukowicach Brzeskich stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Lp.  

Oznaczenie nieruchomości

 

Pow.

 

Opis i położenie

 

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena

wywoławcza

 

1.

 

Nieruchomość niezabudowana.

Działka nr 436

Jedn. rej. Nr G.191,

ark. map nr 1,

KW OP1B/00027714/5

 

 

Powierzchnia działki

0,1001 ha.

 

 

Działka jest położona w zachodniej części obrębu Łukowice Brzeskie, w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa szeregowa oraz zagrodowa, ok. 9,5 km od centrum miasta Brzeg – lokalizacja średnio korzystna. Dojazd drogą utwardzoną płytami betonowymi. Uzbrojenie terenu: prąd, woda.

Stan zagospodarowania nieruchomości dobry.

Sieć energetyczna średniego napięcia – możliwa kolizja przy zabudowie.

 

 

Działka nr 436 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem:

– MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

43.000,00 zł netto
Plus należny podatek VAT
 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 21.07.2014 r. do dnia 11.08.2014 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Andrzej Pulit
Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł