- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA

 

 Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.

 

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku

z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

 

Występowanie ASF wśród dzików może stanowić zagrożenie dla trzody chlewnej.

 

Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, z tego powodu powinny być one usuwane ze środowiska.

 

Cel: określenie sposobu postępowania przez osoby, które znajdą martwego dzika.

Celem akcji informacyjnej jest wsparcie działań, zmierzających do eliminacji wirusa poprzez usuwanie ze środowiskamartwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF.

Ścisłe przestrzeganie tych wytycznych ma na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyka wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jednakże, w przypadku znalezienia zwłok dzika zabitego w wyniku kolizji drogowych (w pasie drogowym lub w pobliżu), informację taką należy również zgłosić do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

 

Czynności podejmowane po znalezieniu padłego dzika:

 

 

 

 

 

Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

Zatwierdził: Paweł Niemczuk– Główny Lekarz Weterynarii.