Skarbimierz-Osiedle, dn. 12.02.2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 w związku z planowanym do realizacji zadaniem pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Pępice” zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert cenowych na wykonanie przedmiotowego zadania.

Oferty (podpisane i opieczętowane) należy przesyłać na adres mailowy: msadowski@skarbimierz.pl na załączonym formularzu do dnia 18.02.2020 r.

Realizacja zadania przez Gminę Skarbimierz uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania w ramach KONKURSU na środku unijne.

Załączniki:

  1. Formularz cenowy,

Zaproszenie do składania ofert plac zabaw Pepice – załącznik 1

 

zapytanie ofertowe plac zabaw Pępice

Drukuj Wydrukuj artykuł