Lipki, dn. 09.03.2017 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Gmina Skarbimierz, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz-Osiedle w związku z planowanym do realizacji zadaniem pn. „Budowa wiaty – altany rekreacyjnej w miejscowości Małujowice” zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert cenowych na wykonanie przedmiotowego zadania.

Oferty należy przesyłać na adres mailowy: msadowski@skarbimierz.pl na załączonym formularzu do dnia 15.03.2017 r.

 

 

 

 

Załączniki:

Opis i rys. wiata

Zapytanie ofertowe Małujowice Wiata

 

Drukuj Wydrukuj artykuł