Skarbimierz-Osiedle, dn. 09.03.2017 r.

 

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Skarbimierzu, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz-Osiedle w związku z planowanym do realizacji zadaniem pn. „Utworzenie obiektu do ćwiczeń siłowych i sprawnościowych typu Parkour-Street Workout na terenie Skarbimierza-Osiedle” zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert cenowych na wykonanie przedmiotowego zadania.

Oferty należy przesyłać na adres mailowy: rmilewski@skarbimierz.pl lub msadowski@skarbimierz.pl na załączonym formularzu do dnia 14.03.2017 r.

 

 

 

 

Załączniki:

  1. Formularz cenowy,
  2. Opis techniczny wraz z rysunkami urządzenia.

Street Workout park – opis techniczny

Street Workout park – rysunki

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe Skarbimierz street workout park

 

3 2

Drukuj Wydrukuj artykuł