- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Zapytanie ofertowe – ” Likwidacja (zasypanie zbiornika p/poż wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz drenażu, dz. nr ewid 499 w miejscowości Małujowice”.