- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana ilości odpadów poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu skutkująca zmianą zdolności produkcyjnej bez ingerencji w instalację pn. Zakład Odzysku Odpadów Nieograniczonych w m. Skarbimierz-Osiedle”.

Zawiadomienie 2 [1]