Zawiadomienie
W związku z zakończeniem umowy z Firmą Zakład Higieny Komunalnej w
Brzegu ul. Saperska ]. na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów
Komunalnych (PSZOK), od dnia 01.08.2021r. do dnia 30.09.2021r. mieszkańcy
Gminy Skarbimierz proszeni są o wstrzymanie się z przekazywanie m zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych pochodzących
z drobnych prac remontowych z innych odpadów komunalnych
oddawanych do PSZOK.
Po ponownym uruchomieniu możliwości odbierania powyższych odpadów
komunalnych informacja niezwłocznie zostanie Państwu przekazana na naszej
stronie internetowej : http ://eko.skarbimierz.pl
odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon z samochodów
osobowych będzie prowadzony bez zmian – zgodnie z miesięcznym
harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.
Uprzejmie prosimy o tymczasowe oddawanie przeterminowanych leków oraz
zużytych produktów z iniekcji do punktów aptecznych, w których je zakupiono.

Z poważaniem

Andrzej Kędra

Prezes EKO Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł