- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Zawieszenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do czasu przedłożenia raportu.

GDDKiA [1]