Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Skarbimierz przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego...

Wykaz nieruchomości – dzierżawa

W Y K A Z Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat w drodze...

Remont Domu Ludowego w Zielęcicach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skarbimierz.pl Skarbimierz:...

Sesja Rady Gminy

XL SESJA RADY GMINY SKARBIMIERZ VI KADENCJI odbędzie się dnia 17 września 2014r. (środa) godz.1000 Porządek obrad. 1. Otwarcie Sesji. 2....

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w najem. Lp. Nr...