Wykaz nieruchomości rolnych

Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3...

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Urząd Gminy Skarbimierz informuje, iż wyniki związane z otwarciem ofert na wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarbimierz...

Ogłoszenie

Informujemy, że dnia 14 sierpnia 2015r. Urząd Gminy Skarbimierz będzie...

Ważna informacja dla rolników!

W związku z otrzymanym w dniu 17.07.2015r. pismem Wojewody Opolskiego dot. prośby o rozpropagowanie informacji za pośrednictwem sołtysów o...