Ogłoszenie

O g ł o s z e n i e   Informujemy, że dnia 01 czerwca 2018r.  Urząd Gminy Skarbimierz będzie...

Ostrzeżenie meteo

Ostrzezenie - woj. opolskie (PDF), 201804300940 -...