Ostrzeżenie meteo

Ostrzezenie - woj. opolskie (PDF), 201711301130 -...

Ogłoszenie

O g ł o s z e n i e   Informujemy, że dnia 22 grudnia 2017r.  Urząd Gminy Skarbimierz będzie...