Ogłoszenie

O g ł o s z e n i e Informujemy, że dnia 02 maja 2017r. Urząd Gminy Skarbimierz będzie...

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E W dniach od 13 kwietnia 2017 roku do 11 maja 2017 roku  w każdy czwartek w  godz. od 800 – do 1400 w Urzędzie Gminy...