Dzień wolny

Informujemy, że dnia 2 maja 2016r.   Urząd Gminy Skarbimierz będzie...

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E W związku z opracowywaniem dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie nowej...

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E W dniach od 06 kwietnia 2016 roku do 11 maja 2016 roku w każdą środę w  godz. od 800 – do 1400 w Urzędzie Gminy...